تریلر داستانی بازی Persona Q2: New Cinema Labyrinth

بازی های Nintendo 157/4هزار بازدید

در جریان بازی با کاراکترهای مختلفی از جمله دختری مرموز با نام هیکاری مواجه خواهیم شد. شخصیت اصلی Persona 5 یعنی جوکر این بار هم به عنوان قهرمان داستان معرفی شده و همراه با گروه S.E.E.S از Persona 3 و تیم جست و جو از Persona 4 داستان بازی را پیش خواهد برد. کاراکتر Heroine از بازی P3P هم در این بازی حاضر خواهد بود و نقشی کلیدی در داستان بازی ایفا خواهد کرد.

اولین نفر باشید!!!