کارتون بارنی این داستان - آهنگ looby loo

189 نمایش 9 ماه قبل
کارتون بارنی و دوستان

در ویدیو کارتون بارنی - آهنگ looby loo چرا فقط زمانی بخوان که بتوانی آواز بخوانی و برقصی؟! به بارنی و دوستانشان بپیوندید که عرق می کنند و به آهنگ "looby loo" می روند! در اینجا ما می رویم!

اولین نفر باشید!!!