کارتون توت فرنگی این داستان - بهترین گنجینه بری

کارتون توت فرنگی 37/3هزار بازدید

مشکلی در سیستم آب جرقه ای که شهر را قادر می سازد دختران را از انجام کار خود باز دارد - باعث ناامیدی cherry jam ، که در تلاش برای نوشتن یک آهنگ است. توت فرنگی با استفاده از بهترین شرایط ، چری و دختران دیگر را به او دعوت می کند تا در یک بازی شکار گنج به او بپیوندند.