کارتون اسکار این داستان - مسواک نازک

کارتون اسکار 100/9هزار بازدید

نفس هارچی بو می دهد! او نیاز به مسواک زدن دارد ، اما اسکار از مسواک به عنوان خراش دهنده پشتی خود استفاده می کند!

10 ماه قبل انیمیشن کودکان oscar

اولین نفر باشید!!!