ترانه کودکانه بونس پاترول با داستان - آهنگ کریسمس بچه کوسه

10هزار نمایش 2 سال قبل
ترانه کودکانه بونس پاترول

ترانه کودکانه بونس پاترول در سرزمین های مردم بونورونگ فیلمبرداری و تولید می شود و ما می خواهیم آنها را به عنوان مالکان سنتی بشناسیم. ما به بزرگان، گذشته، حال و ظهور آنها احترام می گذاریم.

اولین نفر باشید!!!