کارتون دختر کفشدوزکی با داستان - دوستی (فصل 3)

کارتون دختر کفشدوزکی 3/2میلیون بازدید

در کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه ماموریت آنها این است که hawk moth - که می خواهد miraculouses آنها را بدزدد - از ایجاد ویرانگری در شهر با ایجاد ابرشرورهایی که به طور فزاینده ای خطرناک است - جلوگیری کنند ، همه اینها در حالی که زندگی دبیرستان خود را حفظ می کنند و هویت خود را مخفی نگه می دارند
در مدرسه ، مارینت به آدرین حمله می کند اما نمی تواند به او بگوید ، بنابراین هر زمان که دور باشد ، ناخوشایند رفتار می کند. گربه نوآر به عنوان یک ابرقهرمان لیدی باگ را دوست دارد اما منیت او را آزار می دهد: به هر حال مارینت آدرین را ترجیح می دهد!