کلیپ فود اسمر تونی - ساندویچ گوشت گاو و برنج

12هزار نمایش
فود اسمر 66٫3میلیون بازدید

فود اسمر تونی - ساندویچ گوشت گاو و برنج را در این ویدیو ببینید. این ویدئو asmr است. اگر صدای خوردن را دوست ندارید ، آن را تماشا نکنید.

یک سال قبل چالش اسمر فود اشپزی