کارتون موزیکال پینک فونگ با داستان " حس های پنجگانه"

برای طرفداران کارتون پینک فونگ ما ، اینجا با سری جدید "اعضای بدن" هستیم. بیایید با پینک فونگ آواز بخوانیم و قسمت های بدن را یاد بگیریم. شما در حال تماشای "حس های پنج گانه " هستید ، یک ترانه سرگرم کننده مهد کودک ایجاد شده توسط pinkfong.