کارتون فرشته کوچولو با داستان - زمان خواب برای کودک

کارتون فرشته کوچولو 48/6هزار بازدید

در این قسمت از کارتون فرشته کوچولو وقتی کودک جان احساس خستگی می کند ، می تواند کمی دمدمی مزاج باشد. وقتی بدن خسته است کار و بازی برای او سخت است. naptime به او کمک می کند تا احساس بهتری داشته باشد ، حتی اگر همیشه نمی خواهد استراحت کند. ببینید کودک بیاموزد که چطور کمی چرت می تواند تغییر بزرگی ایجاد کند!

اولین نفر باشید!!!