کارتون بلیز این داستان - ماشین انفجار گلوله

476 نمایش 5 ماه قبل
کارتون بلیز و ماشین های غول پیکر

در ویدیو کارتون بلیز واتس باید یک دستگاه انفجار گلوله توپ را متوقف کند و برای استفاده از قدرت رعد و برق چرخ های فوق العاده خود تغییر شکل دهد! با نشان دادن نقطه هدف به واتس به او کمک کنید! sparkle تغییر شکل می دهد تا از قدرت درخشش چرخ های فوق العاده خود برای ساختن یک اسب شاخدار استفاده کند!

اولین نفر باشید!!!