چالش راتاتا برای سرگرمی - چالش ژله عسلی کهکشانی

در این چالش راتاتا امروز از خوردن شیرینی لذت خواهید برد، زیرا روی میز، در میان سایر شیرینی های ژله ای، دسرهای کهکشانی نیز وجود خواهد داشت. ! ژله عسل شیرین و یک بطری نوشیدنی آب نبات تنوع زیادی ایجاد می کند - هر شیرینی را انتخاب کنید و در چالش جدید برنده شوید!

4 ماه قبل چالش

اولین نفر باشید!!!