زندگی با برادارن با داستان - بزرگترین پاپ ایت جهان

4٬244 نمایش

زندگی با برادران

427هزار بازدید

در این قسمت زندگی با برادارن مری و ایزی بزرگترین pop it جهان را ساختند! آیا تا به حال سعی کرده اید در خانه اسباب بازی های فیجت بسازید؟ در ویدیوی امروزی، مری و ایزی قرار است بزرگترین اسباب بازی diy pop it fidget را بسازند. فوق العاده شگفت انگیز خواهد بود! مری و ایزی به انبار خانه رفتند تا تمام وسایل خود را تهیه کنند تا بزرگترین فیجت diy pop it را بسازند.

اولین نفر باشید!!!