کارتون بلیپی این داستان - یادگیری اعداد و رنگها

کارتون بلیپی 65/1هزار بازدید

بلیپی یاد می گیرد که چگونه در ساحل شمرد و همه چیز را درباره رنگ ها حساب کند! در این قسمت blippi با بیل ، کامیون کمپرسی و موارد دیگر در ماسه بازی می کند تا همه چیز را در مورد اعداد ، ریاضیات ، رنگ ها ، اشکال و موارد دیگر به بچه های خود بیاموزد! فیلم های آموزشی blippi برای کودکان!

اولین نفر باشید!!!