کارتون گربه سخنگو با داستان - عینک هنک

کارتون گربه سخنگو 98/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون گربه سخنگو هنک با مشکل مواجه می شود - او می تواند تلویزیون را تماشا کند ، اما همه چیز مبهم به نظر می رسد. چه خبر است؟ با کمال تعجب ، هانک سرگرم کننده ترین راه حل مشکل خود را می یابد. نگاهی بیاندازید!

اولین نفر باشید!!!