بونس پاترول با داستان - خانواده انگشتی

یاد بگیرید که با آهنگ finger family حساب کنید. تمام خانواده گسترده در اینجا با بابا انگشت ، مامی انگشت ، کودک انگشت و ... همه راه را به مادربزرگ ، پدربزرگ ، عمه ، عمو و پسر عموی خود می رسانند! اعضای خانواده را بیاموزید و با بونس پاترول همراه ما باشید.

اولین نفر باشید!!!