کارتون بلیپی این داستان - رفتن به کارتینگ

758 نمایش 3 سال قبل
کارتون بلیپی

کارتون بلیپی

742هزار بازدید

در این قسمت از کارتون بلیپی ورم ورم! بلیپی برای رفتن به کارت به دیدار بزرگراه سایکارت بین المللی در توکویلا ، واشنگتن می رود! در این ویدئو سرگرم کننده و آموزشی برای بچه ها ، blippi درباره رنگ ها ، ایمنی ، go karts ، مسابقه و موارد دیگر می آموزد!

اولین نفر باشید!!!