کارتون دنیای همستر این داستان - همستر می می در زندان

235 نمایش

کارتون دنیای همستر

21هزار بازدید

در ویدیو کارتون دنیای همستر این داستان جالب در مورد زندگی متضاد دو همستر در زندان است. همستر mimi باید در یک زندان محقر زندگی کند، بنابراین mimi می خواهد کاری انجام دهد تا تغییر کند.

یک ماه قبل انیمیشن کودکان

اولین نفر باشید!!!