ماجراهای دیانا و روما با داستان - درست کردن دسته گل برای مامان

دیانا و روما 8/7میلیون بازدید

دیانا و روما می خواهند تعطیلات - روز مادر را به مادر تبریک بگویند. بچه ها دسته گل برای مامان درست می کنند. پدر به بچه ها می گوید مادرشان چه چیزی را دوست دارد.

اولین نفر باشید!!!