ازهزینه زندگی و قیمت ها در دبی مطلع شوید!

410 نمایش 4 سال قبل
مستندهای سیاسی و اقتصادی

در این ویدیو میتوانید بررسی میانگین هزینه دردبی را در چند دقیقه ببینید. این ویدیو را از دست ندهید.

اولین نفر باشید!!!