کارتون خانه پر سر و صدا این داستان - وارد باشگاه شدند!

182 نمایش

در ویدیو کارتون خانه پر سر و صدا لینکلن و خواهرانش نگران سلامتی والدین خود هستند، بنابراین سعی می کنند آنها را به ورزش بازگردانند! اما پس از صخره نوردی با لین، دویدن با لری و حتی یادگیری تای چی با لیزا، ریتا و لین پدر ورزش را متوقف نمی کنند! یعنی بچه ها هم باید ورزش کنند...

10 روز قبل انیمیشن کودکان

اولین نفر باشید!!!