استیسی و بابایی این داستان - یک دانشمند خوب

استیسی و بابایی 1/7میلیون بازدید

در ویدیو استیسی و بابایی این ویدیوی آموزشی برای کودکان است که نستیا می خواهد دانشمند شود اما نمی داند چگونه یکی شود. پدر قوانین را بیان می کند و آزمایش هایی را نشان می دهد که کودکان می توانند در 5 دقیقه در خانه انجام دهند.

یک سال قبل stacy toys کودکان

اولین نفر باشید!!!