چالش راتاتا برای سرگرمی - آب نبات های کوچک و بزرگ

2٬996 نمایش

چالش راتاتا

573هزار بازدید

اگر می خواهید بزرگ ترین آب نبات تاریخ را بسازید، نه کوچک، پس خودتان آن را بسازید! به شرکت کنندگان این چالش راتاتا دسرهای کوچک، متوسط ​​و بزرگ ارائه می شود و بچه ها باید بیرون بیایند. چه کسی زبردست ترین خواهد بود و می تواند از یک غذای کوچک بزرگترین را بسازد؟

یک سال قبل چالش

اولین نفر باشید!!!