چالش راتاتا برای سرگرمی - آب نبات های کوچک و بزرگ

اگر می خواهید بزرگ ترین آب نبات تاریخ را بسازید، نه کوچک، پس خودتان آن را بسازید! به شرکت کنندگان این چالش راتاتا دسرهای کوچک، متوسط ​​و بزرگ ارائه می شود و بچه ها باید بیرون بیایند. چه کسی زبردست ترین خواهد بود و می تواند از یک غذای کوچک بزرگترین را بسازد؟

4 ماه قبل چالش

اولین نفر باشید!!!