کلیپ مستربین با داستان - رقابت مستربین

کمدی کلاسیک 1/5میلیون بازدید

در این قسمت از کلیپ مستربین آقای بین به هتلی می رود که در آنجا مشکل ایجاد می کند و به دنبال رقابت در همسایه هتل خود است. بعد از اینکه او چند صدف خراب خورد ، شب از صدای بلند بیدار شد و در نهایت در اتاقش قفل شد.

اولین نفر باشید!!!