ماجراهای دیانا و روما با داستان " موزه بچه ها"

دیانا و روما 8/7میلیون بازدید

دایانا و روما در موزه کودکان بازی داستان می کنند. کودکان حرفه بازی می کنند و با بازی می آموزند. داستان های خنده دار در موزه ها برای بچه ها.