کارتون سانی بانی این داستان - شوخی دارت

کارتون سانی بانی 150/3هزار بازدید

در ویدیو کارتون سانی بانی خرگوش های آفتابی پنج توپ نوری هستند که می توانند در هر جایی که منبع نور وجود دارد ظاهر شوند. چه نور خورشید باشد یا مهتاب ، آنها هر جا که می روند سرگرمی و شادی را به ارمغان می آورند. با این حال ، هر بار که ظاهر می شوند اقدامات آنها به یک بازی شیطنت آمیز تبدیل می شود. گاهی اوقات بیش از حد شیطنت آمیز.

اولین نفر باشید!!!