کارتون مداد این داستان - حمله کردن و یورش

کارتون مداد 86/2هزار بازدید

در این قسمت از کارتون مداد اولین تماشای آبزی خود را تماشا می کند! آیا او قادر خواهد بود خشک بماند؟ این ویدیو را از دست ندهید.

اولین نفر باشید!!!