ترفند های 123 go - غذا خوردن دزدکی در بیمارستان

ترفند های 123 go 135/5هزار بازدید

ویدیو ترفند های غذا خوردن دزدکی در بیمارستان وقت آن است که سریع این میان وعده ها را به بیمارستان وارد کنیم!
فکر می کنید آنقدر حیله گر هستید که می توانید از غذا پرسنل بیمارستان رد کنید؟ تا زمانی که غذای آنها بهتر نشود ، ممکن است چاره دیگری نداشته باشید! این ویدئو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید تا به آنها نکاتی را در رابطه با غذا خوردن آدم کش بشناسید!

یک ماه قبل ترفند