کارتون فرشته کوچولو با داستان - آهنگ یادگیری شمردن با هم!

کارتون فرشته کوچولو 48/6هزار بازدید

در این قسمت از کارتون فرشته کوچولو یک ، دو ، سه ، با من یاد بگیرید! جان ، جک و جیل از شمارش و اعداد برای کمک به آنها در یادگیری استفاده می کنند. در جشن تولد پر از همراهی، شمارش و سرگرمی ، به بیبی جان و خانواده اش بپیوندید!

اولین نفر باشید!!!