کارتون تام و جری با داستان - تام در مقابل ربات

کارتون های کودکانه 12مبلیون بازدید

در این قسمت از کارتون تام و جری می بینید جری و نیبلز رباتی را که در سطل زباله پیدا کردند تعمیر می کنند. در کمال تعجب ، این ربات با کمال میل می خواهد به موشها کمک کند تا تام را از بین ببرند - تا زمانی که مشکلی پیش بیاید.

اولین نفر باشید!!!