کلیپ حیات وحش - گرگ قطبی خرگوش های صحرایی را شکار میکند

مستند حیات وحش 156/3هزار بازدید

در این کلیپ حیات وحش یک گرگ گرسنه سعی دارد بهترین کار را برای صید یک خرگوش قطبی در میان صدها نفر داشته باشد. حتی اگر او هم بخورد ، غذای زیادی نیست.

یک ماه قبل مستند حیات وحش

اولین نفر باشید!!!