ترانه کودکانه بونس پاترول این داستان - دزدان دریایی می آیند

4٬522 نمایش یک سال قبل
ترانه کودکانه بونس پاترول

ترانه کودکانه بونس پاترول را از دست ندهید. این یک آهنگ هولناک برای بچه ها در مورد دزدان دریایی دوستانه ای است که در هفت دریا به دنبال گنج می روند! به خدمه دزدان دریایی ما بپیوندید تا برای ماجراجویی در دریاهای آزاد حرکت کنیم.

اولین نفر باشید!!!