کارتون ماین کرافت این داستان - پاهای بلند بچه را می کشد

در ویدیو کارتون ماین کرافت این سریال ماجراهای عجیب فردی، بانی، چیکا، فاکسی و بسیاری از دوستانشان را دنبال می کند که در حین مدیریت پیتزافروشی خود با مشکل مواجه می شوند.

یک ماه قبل انیمیشن کودکان

اولین نفر باشید!!!