کارتون بن تن با داستان - دکتر آنیمو و حیوانات

کارتون بن تن 411/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون بن تن در حالی که تیم تنیسون برای متوقف کردن دکتر می جنگد. انیمو از حمله به یک پناهگاه حیوانات ، بن با یک شرور بیشتر از آنچه که معامله کرده است روبرو می شود - کینگ کویل ، اکنون حیوان خانگی آنیمو است.

اولین نفر باشید!!!