کارتون اوم نوم این داستان "واژه های کریسمس"

در این ویدیو می توانید کارتون اوم نوم با داستان "واژه های کریسمس" را در چند دقیقه ببینید. کریسمس تقریباً اینجا است! به نام نوم کمک کنید تا با ذکر تمام این اجسام کریسمس ، اتاق را تزئین کند! این ویدیو را از دست ندهید و کودکان خود را در خانه با کارتون های نشرین سرگرم کنید.

اولین نفر باشید!!!