کارتون بتمن بی باک با داستان - بتمن پاک شده است

انیمیشن های دی سی 74/7هزار بازدید

در این قسمت از کارتون بتمن بی باک بتمن از پیوستار زمان-مکان پاک شده است ! و اگر سریع اقدام نکنیم ، هرگز او را پس نخواهیم گرفت!

اولین نفر باشید!!!