کارتون بن تن با داستان - حیوان خانگی آنیمو!

کارتون بن تن 411/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون بن تن در حالی که تیم تنیسون می جنگد تا دکتر انیمو از حمله به یک پناهگاه حیوانات جلوگیری کند ، بن با یک شرور بیشتر از آنچه که چانه زده بود روبرو می شود - کینگ کویل ، حیوان خانگی آنیمو است.

اولین نفر باشید!!!