کارتون اسکوبی دوو با داستان - اسکوبی و شاگی در دردسر

کارتون های کودکانه 12مبلیون بازدید

در این قسمت از کارتون اسکوبی دوو shaggy و scooby ضمن تلاش برای فرار از زامبی ها در آشپزخانه ، ناخواسته خود را به وحشت فرو می برند!