تصاویری از بازی کردن شامپانزه ها با آب و کف صابون

مستند حیات وحش 156/3هزار بازدید

چه کسی حباب را دوست ندارد؟! شامپانزه های یتیم به انرژی و تحرک نیاز دارند - و چه راهی بهتر از بازی با حباب ها؟! جنی و جیم دزموند والدین یک خانواده غیرمعمول و بسیار بزرگ هستند - بیش از بیست شامپانزه کودک یتیم. خانه آنها در لیبریا به سرعت در حال کوچک شدن برای این قشر حیوانات وحشی است ، بنابراین آنها در حال ساختن یک پناهگاه در جنگل هستند. اما قبل از اینکه بچه ها بتوانند بیرون بروند ، باید یاد بگیرند که چگونه می توان مانند شامپان های وحشی زندگی کرد.

یک سال قبل حیات وحش

اولین نفر باشید!!!