کارتون بتمن بی باک این داستان - بهترین های بتمن و زن گربه ای!

انیمیشن های دی سی 74/7هزار بازدید

در این قسمت کارتون بتمن بی باک با بتمن متحد شود یا نقشه سقوط او را بکشد، این زوج نمی توانند از یکدیگر جدا شوند!

اولین نفر باشید!!!