کارتون پلنگ صورتی با داستان - پلنگ صورتی و دماغ گنده جادوگر هستند

کارتون های کودکانه 12/6میلیون بازدید

در این قسمت از کارتون پلنگ صورتی بینی بزرگ جادوگر در نگه داشتن جمعیت در نمایش های خود مشکل دارد. پلنگ صورتی حاضر می شود و مخاطبان از دیدن جادوی او هیجان زده می شوند.

اولین نفر باشید!!!