کارتون ماین کرافت این داستان - برادرش را می کشد!؟!

در ویدیو کارتون ماین کرافت مشکل در میان خانواده long legs در حال ایجاد است! کودکان پاهای دراز با آن مبارزه می کنند تا ببینند کدام یک مورد علاقه است! zamination و enchantedmob مثل همیشه ویدیوهای خنده دار می سازند، پس مشترک شوید، اعلان های پست را روشن کنید و از محتوا لذت ببرید!

یک ماه قبل انیمیشن کودکان

اولین نفر باشید!!!