سخنرانی انگیزشی و راز های موفقیت بیل گیتس - Bill Gates

کار افرینان موفق 15/4هزار بازدید

در این سخنرانی بیل گیتس، ثروتمندترین مرد جهان از رازهای موفقیت خود و سخنش با کارافرینان برای نواوری و خلاقیت و داشتن قدرت ریسک صحبت می کند. این ویدیو را ببینید و نظرات خود را با ما مطرح نمایید.

اولین نفر باشید!!!