کارتون دیزنی جونیور این داستان - محفظه چشمه بد بو

در ویدیو کارتون دیزنی جونیور میرا در حال پیگیری است تا بفهمد چرا گو از همه منابع آب بیرون می آید!

اولین نفر باشید!!!