مستند حیات وحش - فسیل پرندگان دایناسور

مستند حیات وحش 156/3هزار بازدید

در این قسمت از مستند حیات وحش استان لیائونینگ چین به عنوان مکانی معروف شده است که فسیل های دایناسورها به طور منظم در یک حالت کاملاً حفظ شده ظاهر می شوند. بسیاری از مردم فکر می کنند که تکامل به روشی کاملاً خطی اتفاق می افتد. اما فسیل پرندگان دایناسور در استان لیائونینگ به ما کمک می کند روند متفرقه ای که دایناسورها را به پرندگان امروزی تبدیل کرده است ، درک کنیم. بعضی از آنها حتی الگوهای پر را نشان می دهند!

اولین نفر باشید!!!