کارتون گربه سخنگو با داستان - تام گم می شود!

کارتون گربه سخنگو 98/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون گربه سخنگو تام و دوستانش عاشق رفتن به خرید در بازار هستند. آنها می توانند چیزهای خوشمزه ای برای خوردن ، فعالیت هایی برای بازی و حتی لباس های فوق العاده سرگرم کننده برای کمد لباس خود بدست آورند!
🚌💨 وقتی همه چیزهایی را که می خواهند به دست آوردند ، همه آنها سوار اتوبوس خود می شوند تا به خانه خود بروند ... اما صبر کنید! tom تام کجاست ؟!
تام گم شد! friends آیا دوستانش او را پیدا خواهند کرد ؟!

اولین نفر باشید!!!