کارتون مداد این داستان - گیر کرده در حرکت! 😵‍💫

کارتون مداد 86/2هزار بازدید

در ویدیو کارتون مداد pencilmate و pencilmiss در یک موقعیت قرار دارند! چه کسی مودب تر است؟ آیا آنها هرگز از این نقطه حرکت خواهند کرد؟!

اولین نفر باشید!!!