کارتون کودکانه اسپوکیز با داستان - مهمانی

کارتون اسپوکیز 26/2هزار بازدید

کارتون اسپوکیز یک انیمیشن keyring است که زندگی کولا ، فرانکی و تمام دوستانشان را در حالی که در مدرسه هستند دنبال می کند.
کولا از نوادگان یک خانواده سلطنتی دراکولا است. او ممکن است خونسرد و شرور به نظر برسد ، اما در واقع می خواهد به دیگران نزدیک شود و دوست آنها شود. او دارای ocd و یک مزاحمت کامل و مرتب است! شما ممکن است او و شخص کنگ کونگ کونگ را ببینید که خوب نیست ، اما او یک روح خوب است!

اولین نفر باشید!!!