کارتون بیبی جان این داستان - آهنگ روز اول مدرسه

2٬991 نمایش

در این قسمت کارتون بیبی جان اولین روز مدرسه جیل است! جیل به تنهایی با کمک کمی از مامان آماده می شود تا لباس روز اول مدرسه خود را انتخاب کند!

اولین نفر باشید!!!