کارتون خمیر بازی این داستان - حمام صورتی در مقابل آبی

26هزار نمایش

کارتون خمیر بازی

7٫2میلیون بازدید

در این قسمت کارتون خمیر بازی تینی در حال دوش گرفتن بود که آب از بین رفت! مشکل از اینجا شروع می شود! اجازه بدید ببینم! ریز، کدام وان را دوست دارید؟

اولین نفر باشید!!!