ترانه کودکانه - شعار ماه ها در یک نگاه

در ترانه کودکانه با این شعار سرگرم کننده آواز بخوانید و ماه های سال را بیاموزید. این "شعار ماهها" است که دارای عروسک های فوق العاده ساده است! 🎶

اولین نفر باشید!!!